گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

گزارش_عملکرد_نه_ماهه_شعب_استانی_انجمن_موسیقی_ایران_سال_1399

گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

گزارش_عملکرد_نه_ماهه_شعب_استانی_انجمن_موسیقی_ایران_سال_1399

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان

راه اندازی ساختمان آموزش انجمن موسیقی در عدالت 20 با همکاری گروه آوازی آداک

اطلاعیه آزمون عملی کنکور موسیقی

اطلاعیه تقدیر از برگزیدگان جشنواره ملی جوان و برگزیدگان کنکور هنر در رشته موسیقی

پیگیری امور باغ مزار لطفی از طریق انجمن موسیقی ایران و شورای شهر گرگان

فراخوان بیمه هنرمندان