فراخوان جشنواره موسیقی گلستان

      ­باسمه تعالی جشنواره موسیقی گلستان شامل جشنواره نوازندگی و خوانندگی برگزار کننده گان: انجمن موسیقی استان گلستان اداره کل فرهنگ…

فراخوان ثبت نام جشنواره جوان

لینک ثبت نام با اضافه شدن بخش آهنگسازی /فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد   فراخوان-pdfفایل

فراخوان ثبت نام جشنواره جوان

لینک ثبت نام با اضافه شدن بخش آهنگسازی /فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد   فراخوان-pdfفایل

فرم ثبت نام گروه کر مجازی ایران

قبل از پرکردن فرم ثبت نام حتما متن فراخوان رو مطالعه کنید

گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

گزارش_عملکرد_نه_ماهه_شعب_استانی_انجمن_موسیقی_ایران_سال_1399

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان

راه اندازی ساختمان آموزش انجمن موسیقی در عدالت 20 با همکاری گروه آوازی آداک