امروز برابر است با :1401-04-07

ثبت نام نخستین جشنواره کوبه ای آوای خوش هزار

– دانلود فراخوان – * فرم ثبت نام…

فراخوان جشنواره همنوازان جوان

انتشار فراخوان : یکم تیرماه 1401

جشنواره گروه های موسیقی گلستان

دانلود فراخوان جشنواره

فراخوان بخش رقابتی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

روی لینک کلیک کنید فراخوان بخش رقابتی.اصلی

فراخوان ثبت نام جشنواره جوان

 

فرم ثبت نام گروه کر مجازی ایران

قبل از پرکردن فرم ثبت نام حتما متن فراخوان رو مطالعه کنید

گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان