فراخوان جشنواره موسیقی گلستان

      ­باسمه تعالی جشنواره موسیقی گلستان شامل جشنواره نوازندگی و خوانندگی برگزار کننده گان: انجمن موسیقی استان گلستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان این پروپوزال توسط انجمن موسیقی گلستان تهیه شده و حقوق مادی و معنوی آن محفوظ است    اهداف جشنواره…