نفر برتر مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز سنتی

 

 

نفر برتر جشنواره آواز بخش سنتی آقای سالار ثلبی

 

اشتراک گذاری