نشست صمیمی هنرمندان موسیقی گلستان

نشست صمیمی هنرمندان موسیقی گلستان در رستوران گشنیز گرگان با حضور 60 نفر از پیشکسوتان و فعالان موسیقی استان برگزار گردید

اشتراک گذاری